Az ember tragédiája III. by Mona

Utolsó része Az ember tragédiája sorozatnak:

8. szín: Prága

VIII. szín: Minden oly sötét (8 p 17 mp) – 1996

Ádám Kepler alakjában tűnik fel, Éva pedig Borbálaként mutatkozik be. Együtt élnek Rudolf császár udvarában. Keplernek finanszíroznia kell kutatásait és meg kell élnie valamiből, ezért kénytelen áltudományát, a jóslást alkalmaznia. Felesége mindeközben egy udvaronccal találkozgat. Kepler minden pénzét nagyravágyó feleségére költi. Álmában már egy új világot lát, a francia forradalom képe jelenik meg előtte.

eszme: a szellemi függetlenség lehetősége, tudás szabadsága (önállóan nem lehetséges)

metszetek, manierizmus, sokszorosított grafika, nincs csendélet, bedrótozottság, a francia forradalom szabad szárnyalásának az ellentéte

szaletli –> kerti pavilon

fekete/vörös játéka nem számottevő -> szimpla vér

9. szín: Párizs

IX. szín: A forradalom (11p 15 mp) – 1991

Ezt a színt szokás “álom az álomban” színként is említeni, mivel az álmodó Kepler-Ádám Dantonként jelenik meg. Az első szavak, amik elhagyják a száját azóta már elhíresült szállóigeként is használatosak: Egyenlőség, testvériség, szabadság! (eszme) Ez a szép jelmondat azonban nem teljesülhet, mert a háttérben sorozatos kivégzéseket rendez a nép. Éva kétszer is feltűnik ebben a színben, először a vérpadon gyönyörű márkinőként, majd egy forradalmár nő képében. Danton vérbíró volt, aki nem ismert kegyelmet, mégis elérzékenyül, amikor Éva megáll előtte. A színben Robespierre alakja is feltűnik, aki Danton kivégzését akarja elérni.

a forradalom kritikája

Ábrázolás szempontjából ez a szín sokkal dinamikusabb, a fekete-fehér-kék-piros színek lendületet adnak, ahogy a forradalom is végig söpör.

Az arisztokráciánál, és azok berögzött jellemüknél tér vissza a manierista ábrázolásmód.

Ádám és Éva először (Éva arisztokrataként)

Ádám és Éva (Éva most forradalom fűtötte asszonyként)

10. szín: Prága II.

X. szín: Több fényt! (5,5 p) – 1996

Kepler, vagyis Ádám felébred álmából, mely csodálattal tölti el, de a véráldozatokra iszonyodva gondol. Mindent összevetve bizakodva tekint a jövő felé. Éva egy udvaronccal töltötte az elmúlt éjszakát, de csalódottan gondol rá vissza. Következő utazása előtt Keplert meglátogatja egyik tanítványa, aki a legjobbak között van. Kepler elmondja neki, hogy a tudomány véges határok között mozog és semmi értelme. Megkéri ezért tanítványát, hogy égesse el a régi törvényeket és használja a saját fejét a gondolkodásra, ne az elavult tanokat.

Prága jellegzetes látképe

Könyvégetés – pillanatnyi vissza és előretekintés

 

11. szín: London

XI. szín: Oh, Fortuna! (28,5 p) – 2009

Az ipari forradalom idején vagyunk Angliában, a kapitalizmus virágzik. Ádám több alak képében is megjelenik, pl: munkás, vagy öregember, de Luciferrel csak nézelődnek. Ádámnak először nagyon tetszik ez a szép új világ, de amikor elvegyülnek a tömegben kiábrándul, hogy mindenkit csak a pénz és saját pénztárcája érdekel. A kocsmában a munkások a gépeket szidják, amik elveszik a megélhetésüket. Pénzért minden megkapható. Lucifer azt mondja, hogy még Éva is, aki épp a templomból lép ki polgárlányként. Éva egy mézeskalács szívet kap egy gyermekkori barátjától, és boldogan fogadja el. Amikor Ádám és Lucifer közeledni próbálnak hozzá, anyja elutasítja őket, de amikor meghallja, hogy Ádám dúsgazdag kereskedő, ráveszi lányát, hogy mégiscsak Ádámot válassza, így a lány eldobja mézeskalácsot és helyette elfogadja a drága ékszereket.

Egy férfit visznek akasztani. A gyárban, ahol dolgozott tönkrement az egészsége, ezért kórházba került. Míg lábadozott kirúgták őt is és feleségét is. A gyáros fia bánt el így velük, ezért megölte, amikor az pofonnal felelt a kérdéseire. A gyáros nem bírta elviselni fia elvesztését, ezért viszik a bűnöst akasztani.

Éva csokrot tesz egy szentképhez, de a virág elhervad, az Ádámtól kapott ékszerek pedig kígyókká és gyíkokká változnak. Ádámot és Lucifert keresni kezdi a rendőrség, mert hamis pénzt adtak az anyának. Ekkor visszamennek a Tower tetejére, ahol Ádám már teljesen kiábrándult ebből a világból is.

A szín végén a szereplők egy óriási sírt ásnak, melybe egyenként beleugranak miután elmondták sírversüket. Az egyedüli kivétel Éva, aki szintén elbúcsúzik a földi világtól, de aztán felemelkedik az égbe.

eszme: Az egyenlőség, a szabad verseny világában elvész az egyéniség, aprópénzre váltódik és hamissá válik a tudomány, romlott az erkölcs (polgárlányok, gyárosok, koldusok), minden áru, s mindennek egyetlen értékmérője a pénz.

a bedrótozottság itt kezd feloldódni, de még nem teljesen

Világkiállítás – óriáskerék képe, hozza és viszi a pillanatnyi fényességet (Hamvas Béla féle karnevál)

Fentről szép, de közelről mocskos

Megjelenik a kerék, mely körülbelül 150 évet foglal magába – Nem tudni milyen évben járunk, de ezek JM életéből kiragadott alakok.

  

Éva a keréken

12. szín: Falanszter

XII. szín: Falanszter (18 p 17 mp) – 1993

A legtehetségesebb embereket is arra kényszerítik a tudósok, hogy a kijelölt munkát végezzék el Mindenki egyenruhát visel, Ádám és Lucifer középen bukkan elő a földből. Négyezer év múlva a Nap ki fog hűlni, ennyi idő áll rendelkezésre, hogy az onnan nyert energiát máshonnan pótolják. Mindent a tudomány irányít ezért a felesleges dolgokat múzeumba tették, mint például a virágokat, állatokat, de még ez érzéseket is. Az embereket számokkal különböztetik meg. Bár itt minden egyforma és teljesül ez egyenlőség – testvériség elve, nagyon boldogtalanok az emberek. Amikor Ádám megpillantja Évát, azonnal szerelmes lesz, ezért a tudósok kórházba akarják vinni kezelésre. Ádám végül úgy dönt, ezt a világot is elhagyja.

eszme: A célszerűség társadalmában egyetlen érték létezik, maga a cél.

Az ábrázolás itt most már nagyon egyszerű, képregényszerű, minimális színhasználattal és csak egytónusú árnyékolásokkal.

Különböző alakok jelennek meg a történet során:

Lukács György (szül. Löwinger György Bernát, Budapest, 1885. április 13. – Budapest, 1971. június 5.) magyar filozófus, esztéta, egyetemi tanár, marxista gondolkodó, kommunista politikus. A tanácsköztársaság népbiztosa, a második Nagy Imre-kormány minisztere. 1948-tól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagja. Nemzetközileg is ismert filozófus. ­+ Lenin, Kaffka

Luther – tűz

Cassius – verekedés

Platón – elveszett a marha

Michelangelo – székláb

A legyes eset az szószerint élmény szerű – Hao Kozso – Maoista ruhák ihlették

“Elfogy a sajt és éhen veszünk!”

Madách a francia utópista-szocialista szemléletet Fourier-től veszi át.

Az eszme megdől, kiszínesedik a kép.

 13. szín: Az űr

XIII. szín: Az űr (7,5 p) – 1990

Ádám egyre jobban távolodik a Földtől,

A földanya hívására mégis vissza akar térni és inkább a küzdelmet választja. Lucifer mindent megtesz, hogy tervétől eltántorítsa, nagyon meggyőző érveket hoz fel, elsorolja Ádám összes kudarcát, de ő mégis visszatér.

eszme: az ember Isten elleni lázadásának végső állomása. 

A diadalát ünneplő Lucifer(„Győzött hát a vén hazugság…”) nem lepődik meg azon, hogy Ádám vissza akar térni a földre, nem dühöng, hogy ismét játszmát vesztett. Inkább csak kételyeket akar ébreszteni Ádámban, érvei jóindulatú figyelmeztetésnek tűnnek. Ádám azonban már tudja, hogy élete „földhöz kötött”, s maga fogalmazza meg az új, immáron általános eszmét:

„A célt, tudom, még százszor el nem érem.
Mit sem tesz. A cél voltaképp mi is?
A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga.”

sci-fi (Star Wars) paródiája – az ember a maga biológiai körülményeivel nem hagyhatja el a Földet, hogy másik alkalmas bolygóra menjen.

14. szín: Eszkimó – világ

XIV. szín: Csend, hó, halál (5 p) – 1993

Az ember elveszti minden méltóságát, hóba és sárba fagyva él és állattá silányul. Ádám már Éva ölelő karjaiban sem találja meg a biztonságot. Undorodik.

Eszme: igazából nincs, mert végállapot van (sok az ember és kevés a fóka)

elmosódott kontúrok – jövő homályos képe

kihűlés (pedig most felmelegedés van)

15. szín: Záró szín

XV. szín: Ébredés (8 p 18 mp) – 1998

Lucifer és Ádám vitája folytatódik, Lucifer még az ember szabad akaratát is tagadja. Ádám már az öngyilkosságot fontolgatja, hogy bizonyítsa igazát: ő igenis rendelkezik szabad akarattal. Ekkor megjelenik Éva, és közli, hogy gyermeket vár. Ádám belátja, hogy mindenképpen folytatnia kell a harcot, de tele van kétségekkel. Rengeteg kérdés foglalkoztatja – van-e fejlődés? mi lesz az emberiség sorsa? – de az Úr nem ad rá válaszokat, csak reményt.

„Dacolhatok még, Isten, véled is.” Utolsó gondolata is nemes célért megfogalmazott eszme, meg akarja menteni az emberiséget történelmétől. Éva szavai végérvényessé teszik vereségét („Uram, legyőztél.”), de Éva az, aki Lucifer vádjaira (bűnben fogantatott gyermek) is megfelel:

„Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik
Más a nyomorban, aki eltörűli,
Testvériséget hozván a világra.”

Ádámot Éva fogja segíteni, ő lesz társa egy életen át és ő fogja megtestesíteni a szerelmet, költészetet, művészeteket. Lucifer is Ádám mellett marad, és örök tagadásával és érveivel a kétkedést fogja képviselni, mely még sok öröm forrása is lehet. Az élet a legfontosabb és az ember megkapja a választási lehetőséget a jó és a rossz között. A végszót az Úr mondja ki: “Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!

Érdekes hogy a film hozzáteszi e mondat után, hogy

L : Paradicsom: Küzdés kívánok, diszharmóniát mely új erőt és új világot ád.

Á: Űr: A cél halál, az élet küzdelem és az ember célja e küzdés maga.

letörhetetlen kedély – L (minden passzívizmus ellenére újra kell lépni) Ádám szívével gondolkozni, nem Lucifer agyával

és ez az egész lényege


Az ember tragédiája I.

Az ember tragédiája II.

Az ember tragédiája III.

Reklámok

Kultúr Káosz névjegye

Ha érdekel téged a rajz, képzőművészet, filmek, animék, videójátékok és sok más random dolog, akkor jó helyen jársz, mert mi itt ezekkel foglalkozunk.
Kategória: Ajánló, Mona, Nyugati animációs filmek
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

2 hozzászólás a(z) Az ember tragédiája III. by Mona bejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Az ember tragédiája II. by Mona | Kultúr Káosz

  2. Visszajelzés: Az ember tragédiája I. by Mona | Kultúr Káosz

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s